Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:
Małgorzata Grzywacz, Lednica Górna 325, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831974446.

Podczas przeglądania stron www.mgrzywacz.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych (np. formularze). Użytkownik jest proszony tylko o te dane, które są niezbędne do zakończenia danej czynności. Obowiązkowe dane są odpowiednio oznaczone – ich nie podanie może przerwać czynność.

Użytkownik korzystając ze strony www.mgrzywacz.pl i przekazując świadomie i dobrowolnie swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie zgodnie z powyższą polityką.

1) wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: biuro@mgrzywacz.pl
2) udostępnione przez Państwa dane osobowe:

2-1) przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 (tzw. RODO);
2-2) przetwarzane są w celu:

2-2-1) przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
2-2-2) realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;
2-2-3) spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;
2-2-4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;

2-3) są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.

3) odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
4) w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:

4-1) żądania od ADO dostępu do nich;
4-2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
4-3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
4-4) przenoszenia danych;

5) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
6) w sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/).
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości podstron do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych, aby pomóc nam w dostosowywaniu struktury, funkcjonalności i zawartości serwisu. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona www.biurorachunkowemm.pl nie wymaga akceptacji ciasteczek, jednak ich akceptacja pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu.

W każdej chwili użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookie, w tym również je zablokować, niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Sposób blokowania lub kasowania tych plików różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:
Małgorzata Grzywacz, Lednica Górna 325, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831974446.

Podczas przeglądania stron www.mgrzywacz.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych (np. formularze). Użytkownik jest proszony tylko o te dane, które są niezbędne do zakończenia danej czynności. Obowiązkowe dane są odpowiednio oznaczone – ich nie podanie może przerwać czynność.

Użytkownik korzystając ze strony www.mgrzywacz.pl i przekazując świadomie i dobrowolnie swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie zgodnie z powyższą polityką.

1) wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: biuro@mgrzywacz.pl
2) udostępnione przez Państwa dane osobowe:

2-1) przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 (tzw. RODO);
2-2) przetwarzane są w celu:

2-2-1) przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
2-2-2) realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;
2-2-3) spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;
2-2-4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;

2-3) są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.

3) odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
4) w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:

4-1) żądania od ADO dostępu do nich;
4-2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
4-3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
4-4) przenoszenia danych;

5) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
6) w sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/).
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości podstron do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych, aby pomóc nam w dostosowywaniu struktury, funkcjonalności i zawartości serwisu. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona www.biurorachunkowemm.pl nie wymaga akceptacji ciasteczek, jednak ich akceptacja pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu.

W każdej chwili użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookie, w tym również je zablokować, niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Sposób blokowania lub kasowania tych plików różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.